110 lat szkoły – Zjazd Absolwentów – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

110 lat szkoły – Zjazd Absolwentów