AKTUALNY HARMONOGRAM MATUR 2020 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

AKTUALNY HARMONOGRAM MATUR 2020

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, podajemy terminy egzaminów pisemnych:

-8 czerwca 202o język polski pp 9:00
-9 czerwca 2020 matematyka pp 9:00
-15 czerwca 2020 matematyka pr 9:00
-18 czerwca 2020 j.niemiecki pp 9:00.

Egzaminy odbędą się w sali B6. Materiały , z których mogą korzystać absolwenci są podane przez dyrektora CKE.

Aktualizacja z dnia 15 maj 2020r:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/Przeprowadzanie_egzaminow_COVID_Wytyczne_WO.pdf