BHP w rolnictwie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

BHP w rolnictwie

Jednym z elementów kształcenia młodzieży, poza zajęciami o charakterze klasowo–lekcyjnym, jest udział w zewnętrznych formach doskonalenia szeroko rozumianych kompetencji i umiejętności. W naszej szkole takim wydarzeniem było szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, które zostało połączone z konkursem na ten temat. Uczestniczyła w nim młodzież z klas: I TW oraz IV TM.

Głównymi organizatorami spotkania, poza szkołą, była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego placówka terenowa w Rawiczu oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Lesznie. Po części wprowadzającej i wykładowej odbył się pierwszy etap konkursu. W wyniku rywalizacji do dalszej części zmagań, mających charakter międzyszkolny, zakwalifikowali się uczniowie klasy IV TM: Mikołaj Krzyżoszczak, Michał Śledzianowski oraz Krzysztof Adamczyk.

Spotkanie to było nie tylko okazją do poszerzenia swojej wiedzy, czy sprawdzenia się w rywalizacji konkursowej, ale przede wszystkim stanowiło ciekawą płaszczyznę poszerzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie indywidualnym.