Brawo Filipie! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Brawo Filipie!

Jest nam ogromnie miło poinformować, że uczeń naszej szkoły od miesiąca uczestniczy w zajęciach na Uniwersytecie Wrocławskim w charakterze wolnego słuchacza.

Władze uczelni wyraziły zgodę biorąc pod uwagę jego osiągnięcia oraz pasje. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Filipa pasjonują kryptowaluty i inwestycje giełdowe. Prowadzi własny blog o nazwie krypto-informacje.pl 

Jest na etapie przygotowywania własnego sklepu internetowego.
Praktycznie cały swój wolny czas poświęca na programowanie webowe. Taka formuła dokształcania podnosi wartość dodaną samego ucznia ale również stanowi znakomity element prestiżu dla szkoły.

Życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych Tobie.