DEBATA SPOŁECZNA W ZSPT – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

DEBATA SPOŁECZNA W ZSPT

Po raz pierwszy w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie odbyła się debata społeczna, której uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych technikum, nauczyciele oraz dyrekcja. Temat spotkania to „Narkotyki, alkohol, nikotyna – sam decydujesz czy są dla Ciebie zagrożeniem”.

Szkoła jako gospodarz spotkania zorganizowała je przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji , Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu, Urzędem Miejskim w Bojanowie oraz Stowarzyszeniem MONAR Poradnią Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lesznie. Uczestnicy otrzymali ogromną dawkę wiedzy ekspertów. Oprócz  tematyki używek uczestnicy zostali zapoznani z aplikacjami MOJA KOMENDA oraz KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA. Wiceburmistrz Bojanowa natomiast przedstawił możliwości alternatywne niż używki dostępne na terenie gminy.