DOKTOR NAUK BIOLOGICZNYCH – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

DOKTOR NAUK BIOLOGICZNYCH

Bardzo miło nam powiadomić, że nauczyciel naszej szkoły pan Sebastian Pilichowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej  pt.: „Ekologiczne aspekty interakcji galasotwórczych pryszczarków Hartigiola annulipes i Mikiola fagi z bukiem Fagus sylvatica ” odbyła się w miniony poniedziałek na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Pan Sebastian Pilichowski jest zakochanym po uszy w przyrodzie i naturze. Posiada bardzo dużą wiedzę ogólnobiologiczną, dodatkowo jest świetnym anatomem, biotechnologiem, znawcą roślin. Uwielbia  prace w terenie i hoduje sporo zwierząt. No i czasami jest zakręcony w tym wszystkim. Jest też twardym, zaciętym obrońcą przyrody a zwłaszcza starych drzew. Trudno go zagiąć w ustawie o ochronie przyrody czy prawie weterynaryjnym. Wolny czas dzieli na rodzinę i pozaformalną edukację przyrodniczą. Jest blogerem i filmowcem przyrodniczym, często udziela się w radiu i w ogóle wszędzie go pełno.

Sebastianie – wszystkiego dobrego w ZSPT w Bojanowie, rozwoju kariery naukowej i pomyślności w życiu prywatnym.