Drugie życie odpadów – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Drugie życie odpadów

W dniu 17 maja 2017 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komunalnego Związku Gmin Rejonu Leszczyńskiego. Młodzież dowiedziała się, jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi, które składniki opakowań są szkodliwe dla człowieka, jaki jest wpływ opakowań na przechowywaną w nich żywność i gdzie można zawozić materiały odpadowe, na które nie ma pojemników.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii SOS dla środowiska, czyli SEGREGUJĄCY, OSZCZĘDNY, ŚWIADOMY.

Prawidłowa segregacja to zdrowe środowisko, ale również możliwość udziału w konkursie, w którym należy zrobić zdjęcie przedstawiające drugie życie odpadów. Czekają atrakcyjne nagrody (http://kzgrl.pl/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-dla-uczniow-gimnazjow-i-szkol-ponadgimnazjalnych).

Pamiętajmy o naturze!