DZIEŃ INTEGRACJI – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

DZIEŃ INTEGRACJI

Uczniowie klas pierwszych zgodnie z tradycją szkoły zawsze uczestniczą w zajęciach integracyjnych. W roku szkolnym 2019/2020 pierwszoklasiści mieli możliwość spróbowania swoich sił w zorganizowanych 18 września 2019 r. rozgrywkach Mölkky. To gra, której prostota czyni ją atrakcyjną dla osób w każdym wieku. Sukces jest w niej wypadkową umiejętności celnego rzucania, odpowiedniej taktyki i szczęścia. Każda klasa została podzielona na 3 grupy. Dwie najlepsze osoby z każdej grupy utworzyły drużynę klasową. Podczas zmagań do finału weszły 4 pary reprezentujące zespół klasowy. Oto wyniki :

                                                                          I miejsce Magda i Ksawery 1Twi

                                                                          II miejsce Artur i Szymon 1TWR

                                                                          III miejsce Jan i Kacper 1A

                                                                           IV miejsce Zuzanna i Mateusz 1B.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom po zaciętych walkach. Na szczęście pogoda nam dopisała, a uczniowie dobrze się bawili. Dziękujemy bardzo panu Maciejowi Kąpielskiemu za organizację, sędziom ze stowarzyszenia zGRAni za nadzór przebiegu, panu burmistrzowi na udostępnienie terenu parku i gadżety, Towarzystwu Koleżeńskiemu Bojanowiaków oraz wydawnictwu TACTIC za wypożyczenie zestawów.