Dzień patrona szkoły w ZSPT w Bojanowie – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Dzień patrona szkoły w ZSPT w Bojanowie

W ramach corocznych obchodów Dnia Patrona w dniu 12 stycznia br. przygotowano w sali reprezentacyjnej ZSPT w Bojanowie część artystyczną z rysem historycznym o Powstaniu Wielkopolskim. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Panowie: Czesław Kryszkiewicz i Dariusz Sikora – przewodniczący i wiceprzewodniczący TKB, z którym szkoła od lat systematycznie współpracuje.

Uroczystość stała się doskonałą okazją do podpisania Listu Intencyjnego ze Stadniną Koni w Iwnie z oddziałem w Golejewku. Placówkę reprezentował Pan Marcin Marciniak – kierownik wspomnianego oddziału w Golejewku. Intencją partnerów jest wspólna realizacja innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu nauk weterynaryjnych oraz hodowli i chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem koni. Zgodnie z treścią listu strony zobowiązują się promować i inicjować współpracę opartą na transferze wiedzy i technologii. Wyrażają również wolę wykorzystania potencjału stron na płaszczyźnie organizacji zajęć praktycznych dla uczniów.