DZIEŃ PATRONA SZKOŁY – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

W piątek 11 stycznia, zgodnie z wieloletnią tradycją, szkoła obchodziła Dzień Patrona. Tegoroczne obchody miały szczególnie uroczysty charakter, nie tylko z tego względu, iż obchodzimy setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego, ale także z tego powodu, że mija pięćdziesiąt lat od nadania szkole zaszczytnego imienia Powstańców Wielkopolskich oraz sztandaru.

Z tej okazji uroczystości miały wyjątkową oprawę. Na wstępie zebrani spotkali się przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano Apel Pamięci. Następnie w krótkim wystąpieniu Członek Zarządu Powiatu Rawickiego, absolwent szkoły Pan Radosław Osiecki przedstawił rolę oraz znaczenie pamięci i patriotyzmu w kształtowaniu przyszłych pokoleń.

Następnie zebrani w uroczystym przemarszu udali się do kościoła, gdzie uczestniczyli we mszy świętej, której przewodniczył ks. kanonik Jan Ratajczak – Honorowy Członek Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków.

Część oficjalna obchodów odbyła się w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie. Prowadzący uroczystość Pan Krzyszof Rogala powitał zebranych gości, a w szczególności: Dyrektor Szkoły Panią Anetę Przybylską, Zastępcę Przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego Pana Macieja Jagodzińskiego, Radną Rady Gminy Bojanowo, absolwentkę szkoły i nauczycielkę Ilonę Pazołę – Szymańską, byłych dyrektorów szkoły, absolwentów, Panów: Aleksandra Cichego, Antoniego Szymańskiego oraz Dariusza Sikorę, Przewodniczącego Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków, absolwenta szkoły, Pana Czesława Kryszkiewicza, Honorowych Członków Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków: Panią Mariannę Juchnowicz, Panią Elżbietę Nowak oraz Pana Józefa Zutera. Uroczystość zaszczycili także dyrektorzy szkół podstawowych gminy Bojanowo: Pani Teresa Polc Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojanowie oraz Pan Dariusz Sikora Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościejewicach. Obecni byli także absolwenci, uczestnicy wydarzeń sprzed pięćdziesięciu lat: Pani Elżbieta Szymańska oraz Pan Kazimierz Janicki.

Po powitaniu zebranych i wystąpieniu Dyrektor Szkoły Pani Anety Przybylskiej, głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego Pan Maciej Jagodziński, który przypomniał doniosłość wydarzenia i złożył życzenia w imieniu władz powiatowych. W podobnym duchu głos zabrali Dyrektorzy Szkół Podstawowych Pani Teresa Polc oraz Pan Dariusz Sikora.

Tradycją Dnia Patrona Szkoły jest uhonorowanie przez Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków najlepszych uczennic i uczniów szkoły. Dokonał tego Przewodniczący Towarzystwa Pan Czesław Kryszkiewicz w obecności Wiceprzewodniczącego Pana Dariusza Sikory. Nagrody otrzymali: Natalia Stachowiak, Adela Busza, Kinga Jakubowska, Klaudia Woźnica oraz Paulina Felska.

Uroczystość uwieńczona została częścią artystyczną o charakterze patriotycznym przygotowaną przez uczniów klasy II szkoły branżowej I stopnia pod merytoryczna opieką Pani Lucyny Kotlarczyk – Zioło.