Dzień Statystyki w ZSPT – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Dzień Statystyki w ZSPT

W 293. dniu roku obchodzony jest Dzień Statystyki. Z tej okazji uczniowie I klasy branżowej w ramach lekcji Matematyki w praktycznych działaniach uczestniczyli w zajęciach „Statystyka mnie dotyczy”.

Dzisiejszy świat nie mógłby istnieć bez statystyki – nauki, która mierzy i analizuje określone dane. W obecnych czasach badaniu i mierzeniu podlega właściwie wszystko. Analizujemy, ponieważ chcemy wyciągnąć pewne wnioski, by zmieniać rzeczywistość. Średnia płaca, średnia ocen w szkole, średni wynik na egzaminie… – przykłady można mnożyć bez końca. Podczas zajęć uczniom zostały przybliżone aspekty dotyczące tej dziedziny, takie jak:

  • przedmiot statystyki,
  • zastosowania,
  • parametry statystyczne służące do opisu struktury zbiorowości statystycznej,
  • badania statystyczne.

Zespół klasowy miał za zadanie zebrać dane dotyczące grupy, uporządkować je, określić parametry oraz wyciągnąć podstawowe wnioski. W przypadku statystyki nie można zapominać o odpowiedniej interpretacji, np. średniej arytmetycznej badanej cechy. Statystyka to dla nas codzienność, którą należy rozumieć i taki był cel tych zajęć.
Agata Kubiak