EGZAMINY MATURALNE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

EGZAMINY MATURALNE

Na podstawie rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, informujemy o przesunięcie terminów egzaminów maturalnych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu