Finał XIX edycji konkursu WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Finał XIX edycji konkursu WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM

11 grudnia w Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznym CKU w Bojanowie odbył się finał XIX edycji konkursu WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM . Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział Regionalny w Poznaniu Placówka Terenowa KRUS w Rawiczu oraz Państwowa Inspekcja Pracy oddział w Lesznie.

Tego dnia odbył się III i IV etap konkursu. W rywalizacji wzięło udział 12 drużyn z Zespołu Szkół Rolniczo –Budowlanych w Lesznie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU w Bojanowie. W skład drużyn wchodzili uczniowie wraz z rodzicami (opiekunami). III etap miał formę testu i polegał na sprawdzeniu wiadomości teoretycznych wśród rodziców (opiekunów). Natomiast IV etap miał za zadanie wyłonienie czterech finalistów konkursu. Rodzice (opiekunowie) wraz z dziećmi odpowiadali na wylosowane pytania.  Miejsca na podium zajęli:

I miejsce – Marcin Beck – uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu,

II miejsce – Nicola Susło – uczennica Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie,

III miejsce – Mikołaj Nadolny – uczeń Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Bojanowie,

IV miejsce – Piotr Kostrzewa – uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.

Organizatorzy konkursu dla zwycięzców i uczestników ufundowali cenne nagrody związane z poprawą bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

W czasie wolnym wszyscy uczestnicy zwiedzili Szkolne Centrum Edukacji Przyrodniczej.