GALA MATURZYSTÓW 2017 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

GALA MATURZYSTÓW 2017

W dniu 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 16.00 w sali kinowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie odbyła się po raz pierwszy w naszej szkole GALA MATURZYSTÓW. Mottem przewodnim uroczystości były słowa piosenki wykonywanej przez Kamila Bednarka: Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…I takie też było przesłanie organizatorów, by te chwile na długo zostały w sercach tegorocznych absolwentów ZSPT CKU.

Prowadzący galę: Michalina Krysiak i Przemysław Michalewicz przywitali zebranych gości: wicestarostę Jacka Gwizdka, przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego Ireneusza Młynka, dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców i abiturientów klasy IVTRŻ. Głos zabrali kolejno: dyrektor szkoły, pani Aneta Przybylska, wicestarosta Jacek Gwizdek i przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Dzikowska.

Maturzyści: Beata Lipowicz i Tomek Wasilewski przywitali zgromadzonych gości piękną interpretacją wiersza Adama Asnyka Kiedyś. W dalszej części uroczystości odbyła się Gala wręczenia dyplomów ukończenia szkoły, wyróżnień, podziękowań oraz nagród.

Na szczególną uwagę zasłużył Hubert Siecla, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, za co został uhonorowany listem pochwalnym, który wręczyła pani dyrektor Aneta Przybylska. Wyróżnieni zostali także rodzice Huberta, którym list gratulacyjny złożył na ręce wicestarosta Jacek Gwizdek.

Pozostałych uczniów wychowawczynie: Mirosława Biegała i Mariola Wojewoda wyróżniły dyplomami ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W dalszej części Gali pani dyrektor Aneta Przybylska i wicedyrektor Krzysztof Rogala wręczyli dyplomy i nagrody książkowe następującym uczniom:

 • Hubertowi Siecli za wzorowe zachowanie, celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,
 • Dawidowi Beceli za wzorowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,
 • Kamilowi Nowakowi za bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce,
 • Joannie Kaczmarek, Patrykowi Kruchowskiemu, Beacie Lipowicz, Janinie Paczkowskiej, Tomaszowi Staśkiewiczowi, Klaudii Świadek, Celinie Weiss, którzy przez cztery lata nauki wykazali się dużym zaangażowaniem w pracę w kuchni szkolnej, dumnie reprezentowali i promowali szkołę podczas targów, festynów, jarmarków oraz konkursów kulinarnych,
 • Hubertowi Siecli, Mieszkowi Przybylskiemu, Tomaszowi Staśkiewiczowi za reprezentowanie szkoły podczas Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

Uczniowie klasy IV TRŻ w ciągu czerech lat nauki wyróżnili się aktywnym udziałem w wielu konkursach, olimpiadach, pracach społecznych i za to zostali nagrodzeni przez poszczególnych nauczycieli:

 • pani profesor Elżbieta Tomiczak nagrodziła Mikołaja Pieprzyka, Huberta Sieclę, Kamila Nowaka, Daniela Karolczaka, którzy reprezentowali szkołę w okręgowej Olimpiadzie Statystycznej w Poznaniu,
 • pani profesor Joanna Lisiak wręczyła wyróżnienia Sylwii Smektale, Danielowi Karolczakowi, Kamilowi Nowakowi za stworzenie oryginalnego plakatu multimedialnego pt. Zmodernizowane ekologiczne gospodarstwo w konkursie Mein Beruf ist spitze!. Upominki otrzymali także najbardziej aktywni uczestnicy niemieckojęzycznych maratonów: Dawid Becela, Kamil Nowak, Daniel Karolczak,
 • pani profesor Ilona Pazoła – Szymańska nagrodziła Joannę Kaczmarek, Celinę Weiss za godne reprezentowanie naszej szkoły na arenach sportowych. W obrębie  działań profilaktycznych zaangażowaniem wykazali się: Beata Lipowicz, Joanna Kaczmarek, Janina Paczkowska, Klaudia Świadek, Celina Weiss i Tomasz Staśkiewicz,
 • pan profesor Dariusz Sikora wręczył statuetki doskonałym sportowcom: Jakubowi Rojdzie, Konradowi Wyrzykiewiczowi, Mikołajowi Pieprzykowi, Kamilowi Nowakowi, Hubertowi Siecli i Patrykowi  Kruchowskiemu,
 • pani profesor Weronika Nawrocka wręczyła nagrody najlepszym anglistom: Hubertowi Siecli i Konradowi Wyrzykiewiczowi,
 • pan profesor Marek Kosmalski wyróżnił Tomasza Wasilewskiego, Konrada Wyrzykiewicza, Kamila Nowaka za wiedzę z zakresu historii,
 • pani profesor Agata Kubiak nagrodziła najlepszych prowadzących Lożę Sukcesu, którzy chętnie podejmowali działania społeczne, promowali szkołę i aktywnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych: Daniela Karolczaka, Huberta Sieclę,
 • pani profesor Magdalena Gosieniecka i pani profesor Izabela Rychlik wręczyły nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Savoir-vivre – obycie umila życie: Celinie Weiss, Klaudii Świadek i Ninie Paczkowskiej,
 • pani profesor Lucyna Kotlarczyk wręczyła nagrodę przewodniczącym klas za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie  wiosenno – świątecznym zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski,
 • pani profesor Mariola Wojewoda wręczyła upominki zwycięzcom konkursów przyrodniczych: Patrykowi Kruchowskiemu, Dawidowi Beceli, Tomaszowi Wasilewskiemu. Podziękowała osobom najbardziej zaangażowanym w życie klasy: Beacie Lipowicz, Mieszkowi Przybylskiemu, Konradowi Wyrzykiewiczowi i Jakubowi Rojdzie.

 

Następnie maturzyści złożyli na ręce pani dyrektor Anety Przybylskiej wykonane przez nich tablo, aby pamięć trwała o nich wiecznie w myśl słów Horacego EXEGI MONUMENTUM. Ażeby wspomnień czar pozostał jak najdłużej przygotowali również krótki film wspominający ich cztery lata pobytu w szkole, który dostarczył dużo radości zarówno nauczycielom jak i uczniom. Słowa podziękowania skierowali też do swoich rodziców, którzy obdarzają ich miłością, cierpliwością i ogromnym sercem na co dzień.

Dyrekcja Szkoły wręczyła podziękowania rodzicom najbardziej zaangażowanym w życie szkoły: pani Bogusławie Rojdzie, pani Justynie Staśkiewicz, pani Marii Przybylskiej, pani Renacie Karolczak, pani Annie Wasilewskiej oraz panu Karolowi Nowakowi.

Na zakończenie Gali tegoroczni absolwenci przygotowali program artystyczny, podczas którego zebrani mogli podziwiać talent aktorski: Jakuba Rojdy, Dawida Beceli, Konrada Wyrzykiewicza i Mikołaja Pieprzyka.

Prowadzący Galę uczniowie klasy trzeciej TI pożegnali w imieniu swoim i młodszych kolegów opuszczających mury szkolne przyjaciół.

My, ze swojej strony, życzymy wszystkiego najlepszego, połamania pióra, optymizmu i wiary we własne możliwości. Mądrze wykorzystajcie zdobytą wiedzą, by zdane egzaminy okazały się dobrym wstępem w dorosłe życie.

Mariola Wojewoda

Lucyna Kotlarczyk