HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Egzaminy poprawkowe odbędą się według następującego harmonogramu :

-matematyka    26 sierpnia 2019 g.9:00

-język polski    27 sierpnia 2019 g.9:00

-historia    26 sierpnia 2019 g.11:00

-moduł 5   27 sierpnia 2019 g.11:00.