HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych