HARMONOGRAM REKRUTACJI KKZ RL.03 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych