INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W ZSPT W BOJANOWIE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W ZSPT W BOJANOWIE

1 września 2017 roku o godzinie 9.00 w auli szkoły ZSPT CKU w Bojanowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego, Michalina Krysiak, przywitała Dyrekcję, grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów. W sposób szczególny powitała Panią Naczelnik Oświaty, Marię Wojtkowiak.
Następnie minutą ciszy oddano hołd poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej, a delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą wychowawców, pracowników, absolwentów oraz uczniów szkoły zmarłych, poległych i pomordowanych w tych okrutnych czasach.

W dalszej części uroczystości prowadząca poprosiła o zabranie głosu Panią Dyrektor Anetę Przybylską i oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 oraz wręczenie Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Na wstępie Pani Dyrektor nawiązała do tragicznych wydarzeń września 1939 roku, do czasów wojny i okrucieństwa. Zauważyła, jak wielkie jest szczęście nas wszystkich, mogących żyć w czasach pokoju. W dalszej części przemówienia poinformowała zebranych, że wraz z nowym rokiem szkolnym nastąpiły w naszej placówce zmiany kadrowe: od 1 września 2017 roku funkcję wicedyrektora będzie pełniła pani mgr Agata Kubiak, a pan dr Krzysztof Rogala został koordynatorem Szkół dla Dorosłych. Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 otrzymał uczeń III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Przemysław Popielas, który uzyskał średnią ocen 5,22 i otrzymał wzorową ocenę zachowania. Następnie Pani Dyrektor życzyła wszystkim, zarówno uczniom jak i nauczycielom, samych sukcesów oraz pogodnych chwil spędzonych w murach naszej szkoły i oficjalnie uznała rok szkolny 2017/2018 za rozpoczęty.

Głos zabrała również Pani Naczelnik Oświaty, Maria Wojtkowiak, która życzyła uczniom jak najlepszych ocen, a nauczycielom prymusów i sukcesów dydaktycznych.

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego zauważyła, że w ZSPT w Bojanowie pojawili się nowi uczniowie, uczniowie pierwszej klasy technikum weterynarii oraz technikum informatycznego i pierwszej klasy branżowej. Przywitała ich bardzo serdecznie, a następnie poprosiła o wystąpienie do ślubowania delegacji uczniów klas pierwszych oraz Panią Dyrektor  o odebranie przysięgi.

Na zakończenie uroczystości prowadząca życzyła wszystkim w tym nowym roku szkolnym samych piątek, życzyła tego zarówno uczniom jak i nauczycielom. Tym pierwszym, by często je dostawali, a nauczycielom, by jak najczęściej je wystawiali.

Lucyna Kotlarczyk