INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W ZSPT W BOJANOWIE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W ZSPT W BOJANOWIE

2 września 2019 roku o godzinie 10.00 w auli szkoły ZSPT CKU w Bojanowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Zebranych powitał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Jakub Samol. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele Rady Powiatu Rawickiego: Wiesław Ceglarek i Maciej Jagodziński.

Zebranych przywitała Pani Dyrektor Aneta Przybylska, która wyjaśniła, że w tym roku szkolnym uczniowie rozpoczną naukę w czterech oddziałach: w dwóch klasach technikum oraz w dwóch klasach szkoły branżowej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Minutą ciszy uczczono poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej oraz tych, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę. Delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod tablicą upamiętniającą wychowawców, pracowników, absolwentów oraz uczniów szkoły zmarłych, poległych i pomordowanych w tych okrutnych czasach. Zgromadzeni obejrzeli krótki film upamiętniający tragiczne wydarzenia tamtego okresu.

Następnie przedstawiciele uczniów klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, w którym przyrzekali, m.in. rzetelnie uczyć się i wykonywać wszystkie obowiązki szkolne.

W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor Aneta Przybylska wręczyła uczennicom: Alicji Grębowskiej i Jagodzie Pawłowskiej Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019, a pani wicedyrektor Agata Kubiak przedstawiła zebranym nowych nauczycieli oraz wychowawców klas pierwszych.

Na zakończenie uroczystości prowadzący życzył wszystkim w nowym roku szkolnym samych sukcesów i poprosił wychowawców oraz uczniów o udanie się do klas.