INTEGRACJA KLASY 3A – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych