KOMUNIKAT-aktualizacja 20.03.2020 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

KOMUNIKAT-aktualizacja 20.03.2020

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.,  w dniach 12-25 marca 2020 r.  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ZSPT CKU w Bojanowie zostają zawieszone ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczegóły zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny Librus. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami lub dyrekcją.

p.o. Dyrektor

Agata Kubiak

Oto komunikaty Wojewody Wielkopolski oraz MEN:

skan__2020-03-11_13-17-37-782_0001

Komunikat_ MEN – zawieszenie zajęć w przedszkolach szkołach i placówkach

W związku z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w tym okresie, informuję, że podstawowym kanałem przekazywania informacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny LIBRUS. Od dnia 25 marca 2020 nauka odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć obowiązującym dotychczas. Szczegóły zostały przesłane do nauczycieli, rodziców, uczniów, słuchaczy drogą elektroniczną .