„KONFERENCJA DLA KLIMATU. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„KONFERENCJA DLA KLIMATU. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Dnia 28 listopada 2019 uczennice i uczniowie pierwszej klasy kierunku technik weterynarii wzięli udział w „Konferencji dla klimatu. Zrównoważony rozwój”. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” wraz z powiatem gostyńskim oraz gminami Krobia i Miejska Górka, a honorowy patronat objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Marek Woźniak. W konferencji uczestniczyli uczniowie wielkopolskich szkół, którzy w liczbie ponad stu osób (licząc z opiekunami) wsłuchiwali się w poruszane przez prelegentów zagadnienia.

Słuchacze poznali źródła i zagrożenia dla stabilności klimatycznej, wysłuchali propozycji działań na rzecz ochrony klimatu, ale zdecydowanie niezwykle cenną była debata oxfordzka (w pełni tego słowa znaczeniu – marszałek debaty przestrzegał żelaznych reguł debaty tego rodzaju!) pomiędzy uczniami dwóch szkół. Obie strony przekonywały siebie wzajemnie co do kwestii możliwości zatrzymania zmian klimatu. Była to niezwykle cenna lekcja dla naszych uczniów! Poznali nie tylko wiele zagadnień i możliwości, ale doświadczyli dyskusji na bardzo wysokim poziomie. Z pewnością pamięć o tym wydarzeniu pozostanie na długo w ich pamięci! W konferencji, która miała miejsce w Szkole Podstawowej w Krobi, udział wzięli: dr Sebastian Pilichowski, Aleksandra Nowak, Magda Nowaczyk, Klaudia Pernak, Szymon Bartoszewski i Tymoteusz Niwczyk.