Konkurs BHP w gospodarstwie indywidualnym – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs BHP w gospodarstwie indywidualnym

W dniu 14 listopada odbył się pierwszy – szkolny etap XXIII edycji KONKURSU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE INDYWIDUALNYM, w którym wzięli udział uczniowie I i II klasy Technikum Weterynarii oraz I klasy Technikum Rolniczego.

Do szkoły przybyli: pan Dariusz Kieliś z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pan Edmund Maciejczyk z Państwowej Inspekcji Pracy. W pierwszej części spotkania przedstawili oni zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie, a zwłaszcza w pracy ze zwierzętami gospodarskimi. Pan Dariusz Kieliś zapoznał zebranych z danymi statystycznymi dotyczącymi wypadków w gospodarstwach rolnych.

W daleszej częsci spotkania odbył się konkurs, w którym uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań dotyczących bezpiecznej pracy w rolnictwie. Najlepsze wyniki osiągnęli:

  • Kamil Dudkowiak uczeń I klasy Technikum Rolniczego,
  • Alicja Grębowska uczennica I klasy Technikum Weterynarii,
  • Miłosz Szymkowiak uczeń II klasy Technikum Weterynarii.

16 listopada odbyły się wizyty w gospodarstwach laureatów, gdzie uczniowie wraz z opiekunami prezentowali organizację pracy w gospodarstwie oraz sposób, w jaki dbają o bezpieczeństwo wszystkich domowników.

Finał konkursu odbędzie się 14 grudnia w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.
My też tam będziemy!

Beata Nowak

 

 
bty