KONKURS „WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W GOSPODARSTWIE INDYWIDUALNYM „ – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

KONKURS „WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W GOSPODARSTWIE INDYWIDUALNYM „

Dnia 23 października odbył się w naszej szkole I etap XIX edycji Konkursu „WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM ”. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu Placówka Terenowa KRUS w Rawiczu oraz Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Lesznie. Cel konkursu to propagowanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Skierowany jest do przyszłych rolników – uczniów szkół rolniczych i ich rodziców/opiekunów. Na wstępie odbyła się część szkoleniowa przeprowadzona przez pana Dariusza Kielisia, przedstawiciela KRUS w Rawiczu i dotyczyła zasad bezpiecznej pracy oraz wypadków w gospodarstwach rolnych. Następnie uczniowie przystąpili do części konkursowej. Zdobywcy największej liczby punktów przechodzą do II etapu konkursu, który polegać będzie na wizytacji i ocenie gospodarstw. Do II etapu zakwalifikowali się Mateusz Snela, uczeń II klasy technikum rolniczego, Artur Świerczyński, uczeń I klasy technikum rolniczego i Mikołaj Nadolny, uczeń I klasy technikum rolniczego. Konkurs przeprowadziła komisja w składzie: Beata Klupś i Dariusz Kieliś.