KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dnia 20 lutego uczniowie klasy I TRW wzięli udział w  Dniu Przedsiębiorczości, który został zorganizowany w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości.  Celem tych zajęć było przybliżenie młodzieży specyfiki wybranego przez nich zawodu oraz kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji.  Uczniowie zdobywali i pogłębiali wiedzę na temat rynku gospodarczego, poznawali funkcję pieniądza oraz zasady tworzenia biznesplanu w przedsiębiorstwie. Dzięki tym zajęciom mogli nabyć umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności oraz funkcjonowania w zakładzie pracy i życiu. Podczas zajęć uczniowie wykonywali plakaty dotyczące postawy osoby przedsiębiorczej, jej cech charakterystycznych oraz najważniejszych kwestii dotyczących prowadzenia własnego biznesu.

AC