Kwiaty 3D w kole plastycznym – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych