Lilia oraz papierowa wiklina – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych