LOTOPAŁANKI – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

LOTOPAŁANKI

W niewielkiej torebce przyjechała do szkoły rodzinka lotopałanek karłowatych (Petaurus breviceps). Lotopałanki to jedne z najmniejszych torbaczy, a ich krewniakami są kangury. Nasze lotopałanki mają wielkie oczy i uszy, a ich aksamitne futerka posiadają duże fałdy skórne umożliwiające lot ślizgowy. Nasze zwierzęta są młode i niespokrewnione (co istotne w hodowli), a w torbie samicy widać wybrzuszenie, co może świadczyć, że już niedługo pojawią się młode. Lotopałanki od razu skradły nasze serca, jednak jako zwierzęta nocne można je obserwować od późnego popołudnia do wczesnych godzin rannych. Ze względu na specyficzne wymagania pokarmowe oraz warunki chowu opiekę i obserwację nad nimi będą sprawowali uczniowie technikum weterynaryjnego.