Loża sukcesu – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Loża sukcesu

W poniedziałek 26 marca w ZSPT w Bojanowie odbyło się kolejne spotkanie z serii „LOŻA SUKCESU”. Tym razem gośćmi byli nasi absolwenci – sportowcy: pani Ilona Pazoła – Szymańska – lekkoatletka, absolwentka rocznik 1989 oraz pan Maurycy Wawrzyniak – karateka, absolwent rocznik 1977. Spotkanie prowadzili uczniowie klasy programowo najwyższej: Sylwester Jaroń i Filip Ostrowski.
Chociaż zaproszonych gości dzieliły różnice rocznikowe, łączyły ich wspólne wspomnienia dotyczące treningów, zawodów sportowych, wyrzeczeń, jakie niesie za sobą uprawianie sportu i chęć osiągania wysokich wyników. Wspominali jak zmęczeni po treningach lub zawodach wracali do domów, gdy w tym czasie ich rówieśnicy bawili się na dyskotekach, uroczystościach rodzinnych lub wycieczkach klasowych. Jednak podczas spotkania absolwenci wracali pamięcią do czasów szkolnych i przedstawili zebranym powody, dla których wybrali naszą szkołę jako dalszą ścieżkę edukacji.
Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze i nikt nie zauważył szybko upływającego czasu.
Anna Cwojdzińska