Maturzyści spotkali się z policjantką – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Maturzyści spotkali się z policjantką

W środę (20 września) rozpoczął się w naszej szkole cykl spotkań profilaktycznych, poświęconych zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. Jako pierwsi mieli okazję poznać się z służbą mundurową – panią  aspirant Katarzyną Łacinnik – nasi abiturienci. Spotkanie poświęcone było wielu aspektom bezpieczeństwa: dopalaczom, niebezpiecznej jeździe samochodem oraz przede wszystkim problemom cyberprzestrzeni.

Pani aspirant przedstawiła maturzystom wybrane artykuły i paragrafy. Wyjaśniła, za jakie czyny możemy być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Powiedziała też, jak się uchronić przed cyberprzemocą. Co możemy zrobić, na co mamy uważać, by uniknąć przykrej niespodzianki.

Zwróciła także szczególną uwagę na bezprawne wykorzystanie własności intelektualnych. Rozmowa przebiegła w serdecznej atmosferze i nasza młodzież wiele wyniosła z tego spotkania.

Magdalena Gosieniecka