Mikołajkowe wyróżnienia – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Mikołajkowe wyróżnienia

6 grudnia w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu miało miejsce podsumowanie konkursu ,,Prawa dziecka w domu bez przemocy”. Temat był bardzo trudny z uwagi na to, że poruszał ważne kwestie związane z przemocą stosowaną wobec dzieci, ale nie tylko, dotyczył również ich bezpieczeństwa.

Uczestnicy mieli za zadanie napisać pracę literacką w formie felietonu, rozprawki, opowiadania lub listu, która zawierać miała w swej treści zagadnienia ,,Praw dziecka” oraz zapobiegania przemocy wobec dzieci, natomiast końcowa cześć musiała zawierać morał. W naszej szkole tylko dwie uczennice odważyły się podjąć to trudne wyzwanie, były to: Natalia Czaban z klasy IV TI, oraz Klaudia Kapała z klasy I TW.
Obydwie uczennice zostały docenione przez organizatorów konkursu wyróżnieniem, czego serdecznie gratulujemy.

Ilona Pazoła – Szymańska