MŁODZI EKOLODZY – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

MŁODZI EKOLODZY

Uczniowie klasy 2A w trosce o nasza planetę postanowili poszerzyć wiedzę przyrodniczą i w praktyce zaobserwować zwierzęta rzadkich gatunków, ich zachowania, sposób żywienia oraz życie codzienne. W trosce o przyszłość naszej planety, młodzież zainspirowana Szczytem Klimatycznym w Nowym Yorku, postanowiła zasięgnąć informacji o środowisku naturalnym wybranych zwierząt i zagrożeniach dla danych gatunków.

Uczniowie odwiedzili Mini Zoo w Parku Tysiąclecia w Lesznie i wnikliwie zapoznali się z przyrodniczą strukturą parku.

Celem wycieczki było stworzenie albumu ekologicznego i aktywne bronienie zasobów naturalnych w naszej okolicy