Narada Dyrektorów – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Narada Dyrektorów

W czwartek 13 grudnia odbyła się po raz pierwszy w Powiecie i  naszej szkole Narada Dyrektorów objętych nadzorem pedagogicznym Delegatury Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Lesznie.

Pan dr Zbigniew Zawada-nauczyciel naszej placówki przedstawił  wizję i kierunki  przyszłości w zakresie rozwoju szkoły.

Natomiast  starszy wizytator Agnieszka Rzepka oraz Leszek Szczepaniak zaprezentowali zebranym materiały związane ze zmianą przepisów prawa oświatowego dotyczące doradztwa zawodowego i samooceny pracy nauczyciela.