Narodowe Święto Niepodległości – powiatowe uroczystości – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Narodowe Święto Niepodległości – powiatowe uroczystości

Dnia 11 listopada o godz. 15.00 w Rawiczu delegacja nauczycieli i uczniów ZSPT CKU w Bojanowie uczestniczyła w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
Główne obchody i złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego poprzedziła msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP.