OCHRONA LOKALNEJ FLORY I FAUNY – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

OCHRONA LOKALNEJ FLORY I FAUNY

Gdy wszyscy myśleli o wakacjach, to przedstawiciele Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie postanowili spróbować swoich sił i stworzyć projekt w V edycji Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, który organizowany jest przez Fundację Santander Bank Polski im. Ignacego Jana Paderewskiego. Pomysłodawcą projektu był pan dr Zbigniew Zawada, który przy współpracy pani Agaty Kubiak, która zajęła się częścią zgłoszeniowo – rozliczeniową złożył wniosek w edycji 2019. Do współpracy został zaproszony również pan dr Sebastian Pilichowski jako specjalista Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po 2,5 miesięcznych oczekiwaniach 16 września 2019 ogłoszono wyniki. Projekt „Ochrona lokalnej flory i fauny” otrzymał grant i był:

– jednym z 774 złożonych wniosków,

-jednym z 68 nagrodzonych wniosków,

-jednym z 30 nagrodzonych w danej puli,

-jednym z 10 nagrodzonych z województwa wielkopolskiego razem z Rakoniewicami, Mosiną i Poznaniem.

Radości było wiele, ale przed nauczycielami było dużo pracy. Główny cel działań to wzmocnienie relacji międzypokoleniowej w ramach ochrony gatunków roślin i zwierząt występujących w gminie Bojanowo. Założenia zakładały podniesienie świadomości ekologicznej przy wzmocnieniu więzi społecznych, które miały być realizowane w formie warsztatów i obserwacji terenowych. Projekt prowadzony był w trzech kierunkach:

-założenie użytku ekologicznego w postaci rabaty z bylinami miododajnymi stanowiącymi pożywienie i ochronę dla szerokiej grupy bezkręgowców w ciągu następnych lat,

-budowa budek lęgowych dla ptaków odżywiających się owadami, które są uciążliwe dla człowieka,

-zbudowanie zimowiska dla płazów i jeży.

Beneficjentami były trzy grupy :

-dziesięć osób w wieku przedszkolnym z oddziału bojanowskiego Przedszkola „Małych Odkrywców”,

-dziesięć osób w wieku szkolnym, czyli uczniowie technikum weterynarii,

-dziesięciu seniorów z gminy Bojanowo, m.in. aktywni działacze ze stowarzyszenia ZGRANI czy K.L.A.R.

Harmonogram działań to seria cotygodniowych spotkań, podczas których każdy aktywnie uczestniczył w wykładach, tworzeniu rabaty, obserwacjach terenowych, budowie budek i legowiska. Było wiele uśmiechu i współpracy w zespołach międzypokoleniowych. W części podsumowującej uczestnicy otrzymali certyfikaty, budki lęgowe i albumy lokalnych gatunków chronionych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, pomoc w realizacji projektu, a fundacji za przyznanie grantu. Dla wszystkich była to niezapomniana przygoda, którą będziemy długo wspominać.