OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych