OPIEKA STOMATOLOGICZNA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych