Pierwsza próba za nami – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych