PIERWSZE POSIEDZENIE SEJMIKU MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

PIERWSZE POSIEDZENIE SEJMIKU MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W środę, 7 czerwca o godzinie 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, w którym udział wzięli uczniowie ZSPT CKU w Bojanowie, Karol Dzikowski i Filip Ostrowski. Warto zaznaczyć, że reprezentowali nie tylko naszą szkołę, ale także cały Powiat Rawicki. To ich prezentacja okazała się najlepsza i zostali wybrani przez komisję rekrutacyjną do reprezentowania naszego regionu na forum województwa.

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 10.00 rejestracją uczestników, następnie odbyło się przygotowanie organizacyjne uczestników do sesji, a od godziny 12:00 do 16:00 miały miejsce obrady Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami działalności poszczególnych organów samorządu województwa. O Sejmiku Województwa jako regionalnym parlamencie mówiła jego Przewodnicząca Pani Zofia Szalczyk. Natomiast zadania regionalnego „rządu”, czyli Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. Głos zabrał także Dyrektor Biura Heskiego Parlamentu Pan Peter Von Unryh, któremu bardzo spodobał się projekt Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie zauważył, że w Niemczech takie wydarzenie jeszcze nie miało miejsca. Gościem obrad był również Wicemarszałek Pan Wojciech Jankowiak.

Obrady były platformą wymiany przemyśleń i pomysłów między pokoleniami. Młodzież pracowała w niezależnych komisjach: Przedsiębiorczości, Środowiska, Kultury oraz Edukacji i Rodziny, których zadaniem było wypracowanie dezyderatów dotyczących tych aspektów życia społecznego. Każdy z uczestników otrzymał mandat radnego i miał prawo wyboru komisji, w której chce pracować. Nasi uczniowie wybrali komisje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami: Karol – komisję Kultury, a Filip – komisję Edukacji i Rodziny. Wśród członków każdej komisji wybrany został przewodniczący, który później musiał podczas ogólnych obrad zaprezentować swoją sylwetkę i poglądy, by młodzieżowi radni w głosowaniu mogli wybrać przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących Sejmiku. Radni w komisjach wybierali również sekretarzy, którzy następnie odpowiadali za liczenie głosów.

Wyniki prac w poszczególnych komisjach zostały przedstawione podczas części plenarnej obrad. Młodzi uczestnicy zaprezentowali swoje postulaty, które zaowocowały uchwałą przedstawiającą „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+”.

Podczas, gdy młodzież efektywnie pracowała nad postulatami, opiekunowie grup pod opieką Dyrektora Kancelarii Sejmiku Pana Ryszarda Taciaka mieli możliwości zwiedzenia Urzędu Marszałkowskiego, wejścia do niektórych departamentów i gabinetu Pani Przewodniczącej. Opiekunowie grup mogli uczestniczyć w obradach plenarnych Sejmiku, natomiast nie mogli brać udziału w posiedzeniach komisji.

Na zakończenie obrad każdy młody radny otrzymał z rąk Pani Zofii Szalczyk zaświadczenie o udziale w Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego oraz pamiątkowe gadżety.

Młodzież naszej szkoły wróciła zmęczona, ale zadowolona, gdyż ich życie wzbogaciło się o kolejne nowe doświadczenie.

Lucyna Kotlarczyk