Podsumowanie praktyk w Dolnej Saksonii – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Podsumowanie praktyk w Dolnej Saksonii

Przemysław Bogusz, uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa, już po raz drugi odbył zagraniczne praktyki w ramach projektu: „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowanego na zasadach programu ERASMUS+ przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

Praktyki trwały od lipca do sierpnia minionego roku, a ich podsumowanie odbyło się w Poznaniu pod koniec roku 2017 i miało formę seminarium. Udział w niemieckich praktykach to dla uczniów ogromna szansa, dzięki nim mogą zdobyć doświadczenie, udoskonalić język, a także dają perspektywę zdobycia pracy.

Przemek już zapowiedział, że po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminów po raz trzeci odwiedzi Dolną Saksonię, a za rok już jako pełnoprawny pracownik.

W przyszłym roku szkolnym z naszej szkoły na zagraniczne praktyki wyjadą uczniowie I klasy Technikum Weterynarii.