Podsumowanie roku w szkolnej bibliotece – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Podsumowanie roku w szkolnej bibliotece

Rok 2017 przyniósł wiele zmian w naszej szkolnej bibliotece.
Początek roku to wielka przeprowadzka z budynku B do budynku A. Dzięki zaangażowaniu panów: Tomasza Jaraczewskiego, Rafała Tomczyka i Zbigniewa Pokrywki oraz klasy 3 TM mogłam na przełomie stycznia i lutego przenieść cały księgozbiór i pięknie urządzić w klasie A4: bibliotekę szkolną  wraz z czytelnią i stanowiskiem multimedialnym.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był zakup nowych pozycji do biblioteki. Nasza szkoła, za pośrednictwem organu prowadzącego, złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki.  Jak wiecie nasz projekt „Obycie umila życie” wzbudził uznanie i otrzymaliśmy środki finansowe, by zakupić nowości wydawnicze, a tym samym promować i wspierać czytelnictwo wśród młodzieży. Kolejnym krokiem było ustalenie listy książek, jakie chcielibyście mieć w szkolnej bibliotece. Stąd przeprowadzenie przeze mnie ankiet wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Tak ustaloną listę, zaopiniowała miejska biblioteka publiczna, z którą współpracujemy od paru lat.

Bardzo cieszy mnie fakt, że pozycje kupione w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” są wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach i chętnie czytane przez Was. Cieszy mnie takie zainteresowanie wśród młodzieży i niektórych nauczycieli. Tym samym wnioskuję, że „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” spełnił w naszym Zespole swoje zadanie.

W nadchodzącym roku życzę sobie i Wam kolejnych przyjaźni książkowych i radości ze słowa pisanego.

Magdalena Gosieniecka