Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W przededniu Dnia Edukacji Narodowej, delegacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach powiatowych tego święta, które odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. To święto nie tylko nauczycieli, ale również pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody, wyróżnienia i stypendia dla wyróżniających się uczniów oraz nauczycieli.

Nagrodę Zarządu Powiatu Rawickiego otrzymał pan Jacek Juchnowicz, natomiast uczniowi klasy czwartej technikum informatycznego, Filipowi Ostrowskiemu, przyznano nagrodę Starosty Rawickiego „Być Najlepszym” za rozwijanie swoich pasji i talentów ekonomicznych oraz zaangażowanie w promocję, jak i rozwój szkoły.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych oraz wyróżnionych.