Powiatowy Konkurs „Polskie drogi do niepodległości” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Powiatowy Konkurs „Polskie drogi do niepodległości”

1 grudnia br. w Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU, Technikum im. Powstańców Wielkopolskich, odbył się etap szkolny konkursu historycznego „Polskie drogi do niepodległości”. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na piętnaście pytań, które obejmowały okres pierwszej wojny światowej oraz czasy kształtowania się granic niepodległego państwa.
W konkursie uczestniczyło 26 osób z różnych klas. Najlepszy wynik uzyskał Adam Matkowski z klasy pierwszej. Zaraz za nim uplasowali się: Paulina Wróblewska i Krzysztof Sobocki (z taką samą ilością punktów).
Osoby te będą reprezentować szkołę w finale powiatowym, który odbędzie się w styczniu 2018 roku.

Marek Kosmalski