PRODUKCJA ROŚLINNA W TERENIE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych