REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ZAGRANICZNYCH PRAKTYK – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych