Rozpoczęcie zajęć w szkołach dla dorosłych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Rozpoczęcie zajęć w szkołach dla dorosłych

Dnia 14 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego dla słuchaczy szkół dla dorosłych. Zebrane osoby powitała wicedyrektor Agata Kubiak. Szczególnie serdecznie zwróciła się do tych, którzy pojawili się w murach naszej szkoły po raz pierwszy, tzn. do słuchaczy III semestru Liceum Ogólnokształcącego i I semestru Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w kwalifikacji RL.3. Przedstawiła zebranym opiekunów nowych semestrów oraz zmiany, które nastąpiły w semestrach starszych. Następnie koordynator do spraw kształcenia szkół dla dorosłych Beata Nowak przedstawiła organizację semestru jesiennego. Na zakończenie słuchacze zostali zaproszeni na słodki poczęstunek w kawiarence, która powstała właśnie z myślą o nich.