SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE

W ramach kampanii informacyjnej pani aspirant Katarzyna Łacinnik przedstawiła społeczności szkolnej najnowsze zagrożenia dotyczące cyberprzestrzeni między innymi o grze MOMO CHALLENGE, której główna postać dodana do kontaktów komunikatora dostarcza nam wiadomości, zdjęcia, psychodeliczne filmy grozy i różne polecenia. Uczniowie dowiedzieli się również o wzmożonych kontrolach w strefach przyszkolnych sprawdzających przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz o zakwalifikowaniu dopalaczy do narkotyków i konsekwencji z tym związanych.