SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych