Stalking – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Stalking

W ZSPT stawiamy na bezpieczeństwo. W tym celu młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z policją z wydziału prewencji. Tematem przewodnim było dość powszechne zjawisko, jakim jest stalking.
Przestępstwo to funkcjonuje w polskim prawie od 6 lat. Jest określane jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Według kodeksu karnego stalking stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, a jeżeli następstwem działania sprawcy będzie targnięcie się ofiary na własne życie zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do lat 10.
Za uporczywe nękanie przyjmuje się prześladowanie, dokuczanie innej osobie, głuche lub obraźliwe telefony, niechciane SMS-y oraz e–maile, śledzenie, obserwowanie, nachodzenie itp. Uporczywe nękanie obejmuje bardzo dużo zachowań m.in. uporczywe wydzwanianie, smsowanie, wysyłanie listów, e–maili, obserwowanie osoby, śledzenie, przebywanie w pobliżu, czy nawet wręczanie niechcianych prezentów, kwiatów, natrętne składanie propozycji spotkań, czy propozycji seksualnych, próby zmuszenia do określonych zachowań poprzez grożenie popełnieniem samobójstwa.
Jak poinformowały panie policjantki, o tego rodzaju przestępstwie mówi się wówczas, gdy ktoś podszywa się pod ofiarę w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej czy osobistej. Najczęstszym przykładem stalkingu jest tworzenie kont na portalach społecznościowych, umieszczanie tam zdjęć ofiary, obrażanie jej, poniżanie, zamawianie w jej imieniu towarów.
Najważniejszymi wyznacznikami, które świadczą o wypełnieniu znamion tego przestępstwa są: element uporczywości sprawcy czyli zachowań powtarzalnych, dręczących, świadomość sprawcy, że jego zachowania są niechciane i niepożądane. Skutkiem działania sprawcy musi być wzbudzenie u pokrzywdzonego poczucia zagrożenia.
Informacje przekazane przez policjantki wzbudziły duże zainteresowanie młodych ludzi, wielu z nich zadawało pytania, inni kręcili z niedowierzaniem głowami, dla innych natomiast były przestrogą przed ,,głupimi żartami”. Na zakończenie zainteresowani uczniowie mieli możliwość obejrzenia broni, kajdanek i rozmowy z funkcjonariuszkami o pracy w policji.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

telefon alarmowy 112,

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111,

www.pomocpokrzywdzonym.pl,

www.niebieskalinia.pl

Ilona Pazoła – Szymańska