Szczęśliwy numerek – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych