SZKOLENIE-wykorzystywanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

SZKOLENIE-wykorzystywanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami

Przedstawiciele dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów zwieli udział 8 września 2018 w szkoleniu pt.Rolnicze wykorzystywanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami. Organizatorem spotkania organizacyjno-szkoleniowego była Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami w ramach imprezy pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza” w Gołaszynie.